Welcome to the Forums

Conversation Between 'Rory Mac and Dat Ha

1 Visitor Messages

 1. game mu private cho thue nha tro nhac san cuc manh cho thue nha tro giam can nhanh cach giam mo bung
  rằng không ai tranh gi*nh với hắn, nhưng ngay cả Đại trưởng lão, vốn *t
  chú ý đến nữ sắc, không ngờ cũng thốt ra lời n*y. Pháp bảo trong tay hắn
  c*ng thêm cuồng mãnh phát tiết bực tức trong lòng.

  Mê vụ trên trận pháp thưa dần, mười con giao long cao đến trăm trượng
  được ảo hóa ra, cũng chỉ còn đến hơn ba mươi trượng nữa. Tay phải Tiễn
  Khôn vung lên, lập tức cự phong thu nhỏ lại, hóa th*nh thạch ấn dừng lại
  trong tay Côn Tang.

  Ném cự phong lại ph*a sau, Tiễn Khôn khẽ quát một tiếng, nhảy ra bên
  cạnh giao long. Hai tay hắn hợp nhất, phát ra một đạo điện võng, ấn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Play Warzone: Armageddon